Inbjudan till kurs 2020

INBJUDAN TILL KURS

Vad kan man väva i en dragvävstol? Börjar 10 juni 2020

Vi Dragsnören väver mest damast i våra vävstolar men det finns många andra intressanta tekniker man kan utöva i dragvävstolen som till exempel lampas, pseudodamast, opphämta, taqueté osv.

Dragsnörena inbjuder till kurs med Kerstin Lovallius, som vill att du ska få ännu större utbyte och glädje av din dragvävstol.


Kursen genomförs på distans men med förslagsvis två fysiska träffar. Vid första kurstillfället går vi teoretiskt igenom och ser prov på olika tekniker. Vi kan vid detta tillfälle bestämma om vi vill arbeta med en teknik eller om vi ska arbeta med flera.


Material och tänkt användningsområde är också viktiga faktorer i provvävningsarbetet. Efter mötet åker vi hem och tar våra personliga beslut. I det arbetet bör vi förmodligen umgås och diskutera intensivt på internet. Hemma väver vi provvävar för att senare träffas en andra gång då utbyte av prover, erfarenheter och utvärdering görs.

Första träffen blir 10-11 juni i Kalmar i NBV:s lokaler Trädgårdsgatan 12. Vi börjar onsdag den10 juni kl 9.00 och håller på så länge vi orkar. Torsdag den 11 juni träffas vi också kl 9.00 och håller på till lunch. Andra träffen blir kanske i oktober, beroende på hur kursdeltagarna vill ha det.


Vi bor på Hotell Hilda, Esplanaden 33 i Kalmar.

Priset för kursen är 1750 kr. Kost, logi och resa tillkommer.

Visst verkar det intressant!


Anmäl dig till Inger Andersson:  inger.kalltorp1@gmail.com  eller

tel. 070-1709995 senast onsdag 13 maj 2020. Ange också vilka nätter du vill bo på hotellet. Anmälan är bindande

Kursen anordnas i samarbete med NBV.


I mån av plats kan även ”icke Dragsnören” delta till en något högre kostnad.

Föreningen Dragsnörena

c/o Lena Sjöblom

Riddaretorp 205

382 96 Nybro

Org.nr 83 88 00-9030


Email dragsnorena@gmail.com

All rights reserved