INTERNATIONELL UTSTÄLLNING

Inbjudan från Nederländska damastvävargillet.


LJUS OCH SKUGGA


Europeiska damastvävar på vandringsutställning.


Nederländernas Damastvävargille ställer från 2018 ut samtida damast-vävar i flera Europeiska länder. Den lilla gruppen mycket engagerade vävare i nederländska Damastgillet har många internationella kontakter. För att utöka kunskapen om handvävd damast och höja och förbättra standarden på formgivning och vävar, ska utställningen presenteras för en internationell publik i en vandringsutställning.


Temat för utställningen är "Ljus och skugga" och passar väl till vävtekniken damast. Endast med det från sidan infallande ljuset kommer mönstren i vävarna till sin rätt. Eftersom många med ordet "damast" tänker på vita bordskukar och servetter, visar denna utställning, att användandet av olika färger hör till damastvävningens möjligheter.


Utställningen öppnar i juli 2018 i Bears, Nederländerna, året då Leeuwarden är Europas Kulturhuvudstad. I mariakyrkan i Bears, en tidgotisk kyrka från 1200-talet, som 1983 restaurerades till sitt gamla utseende, har 15 - 20 damastvävare från Europa fått möjlighet att ställa ut sina vävar. Varje vävare får ungefär en kvadratmeter att fylla, det kan vara ett verk eller flera små.


Efter Bears fortsätter utställningen under 2018 - 2020 til bl.a. Tyskland, Sverige och Schweiz. På varje ort visas utställningen minst 6 veckor. Ännu finns det plats för ytterligare några verk. Om ni vill anmäla något  eller några verk, ta kontakt via epost damastweversgilde@gmail.com.

Bilden lånad från Textielmuseum, Tilbury, Nederländerna, vävdes 1973 till drottning Juliana.

För att få ett intryck av tidigare vävda verk hänvisar vi till vår hemsida, damastweversgilde@weebly.com och vår Facebooksida, facebook.nl/damastweversgilde.

Hoppas höra av er snart

Damastwebergilde der Niederlande


PS I samförstånd med de olika utställningsorterna kan frågan uppstå om verkan kan vara till salu. Detta gäller även för PR, vilket överläggs med orten i fråga. Verken måste försäkras individuellt. Vävarna/konstnärerna svarar själva för kostnaderna.


En oavhängig, sakkunnig jury avgör i förväg om alla verken lämpar sig för  utställningen. Detta kan betyda att ett verk, som inte håller måttet, kan bli uteslutet. Detta blir antagligen mycket ovanligt.