Juni 2018

ORDFÖRANDEN HAR ORDET, juni  2018

Vi har ett kulturarv att förvalta


Att väva tyger har i alla tider varit viktigt för människor.  En vävstol har funnits i de flesta hushåll världen över.  I och med industrialiseringen flyttades vävningen av behovstyger över till textil-industrin.

I Sverige blev textilindustrin stor i Borås och Norrköping. Det var en typisk kvinnoindustri och otaliga kvinnor kunde försörja sig genom eget arbete.  På 1950-  och 60-talet blev arbetskraften för dyr i västvärlden och vävindustrin flyttade till Asien där det mesta av våra brukstextilier fortfarande vävs.


Alla textilier vi behöver finns idag att köpa, ofta mycket billigare än det handvävda, då garn-priserna har stigit rejält de senaste åren. Vi är ändå ganska många som finner nöje i att väva våra textilier själva i vår egen vävstol. Ett otal gamla vävstolar har slängts ut och eldats upp,men nya har utvecklats där vi har mycket stora möjligheter att


väva variationsrikt.  Som Dragsnören väver vi ju helst damast


men det finns mycket mer som är intressant så vävstolen


behöver aldrig stå tom.


Vi som går Dragsnörenas kurs ”Väva beklädnadstyger” har fullt upp i sommar med att väva prover på olika tekniker och material, innan vi träffas i höst för utvärde-ring och utbyte av prover.


Att ta tillvara äldres kunskaper i vävning, förvalta, förnya och anpassa till nutiden är viktigt för vävningens fortbestånd. För att föra kulturarvet vidare måste vi också visa och prata om vad vi gör för en större och framför allt yngre publik. Annars stannar det bara kvar hos oss nördiga vävare som sitter i våra kammare.

                               

Ha en underbar sommar alla Dragsnören, men kom ihåg vävstolen!


Inger Andersson

Ordförande