JUNI 2023

ORDFÖRANDEN HAR ORDET, JUNI 2023

Hej alla Dragsnören!
Nu är det åter dags för vårt årsmöte som detta år blir i Uppsala – enligt
medlemmars önskan på föregående årsmöte. Logi är förhandsbokat på Duvan Hotell & Konferens, Dragarbrunnsgatan 69, som ligger nära stationen. Vi har tingat 5 enkelrum och 10 dubbelrum. 
Årsmötet hålls på hotellet fredag 8 september kl 18 och avslutas med
kvällsbuffé. Även lördagkväll är vi på hotellet. Kl 18 är det middag (175 kr) och därefter vävprat fram till kl 21.
I efterhand har vi fått veta att just lördagen den 8 september är Kulturdag/natt
i Uppsala. Det väntas många besökare och kan bli trångt men samtidigt fylls
Uppsala med extra aktiviteter. Så ta för er!
Vi har sedan årsmötet 2022 i Halmstad fått 13 nya medlemmar, vilket känns
upplyftande för vår lilla förening. I montern på Vävmässan i Halmstad fick vi
många besökare, däribland nya Dragsnören.
I mitt brev juni 2022 skrev jag ”Vi behöver och önskar bli fler i vår numera lilla
förening!”. Nu efterlyser jag nya styrelseledamöter!

Faktiskt så behöver Dragsnörenas styrelse förnyas med fem ledamöter – se
valberedningens lista. Gunvor Johansson, vice ordförande är vald till 2024. Utan
styrelse fungerar inte föreningen. Detta måste vi diskutera på årsmötet.
Till lördagskvällen med mat och vävprat är vår guide för Skattkammaren
inbjuden – Lisa Hartman, Handarbetets Vänner. Jag hoppas att många har med
sig vävnader till lyst, vilket brukar skapa många idéer till nya vävuppsättningar.
Innan pandemin fanns regeln: Ena året blir det en resa, andra året en kurs.
Detta behöver vi också diskutera på årsmötet. Kom med förslag!
På annan plats på hemsidan berättar Eivor Fransson om sitt vävliv. Tänk så många som fått ta del av hennes kunskap och energi i alla vävstugor hon drivit!
I kursen Damast och Lampas med Kerstin Lovallius som ledare och mentor
jobbar nu 17 deltagare under sommaren med plockad lampas - knepigt.
Jag hoppas att många medlemmar har möjlighet att närvara i Uppsala!
Fortsatt skön sommar önskas er!
Yvonne Åkerblom, ordförande