AUGUSTI 2020

ORDFÖRANDEN HAR ORDET, augusti  2020

Välkomna till ett annorlunda årsmöte 2020!

                                                   

På grund av rådande pandemi kan vi tyvärr inte träffas fysiskt på vårt årsmöte som skulle blivit den 25 september.

 

De viktiga besluten som tillhör ett årsmöte kommer i årsmötes-protokollet att grunda sig på dina svar i utskic dagordning, som är kompletterad med styrelsens och valberedningens förslag samt plats för dina synpunkter.

 

Det är viktigt att ni alla tar ställning till förslagen, och skickar svar till vår sekreterare Yvonne Åkerblom, via e-post eller brev senast den 25 september. Svaren sammanställs sedan i årsmötesprotokollet. Barbro Johannesson och Lisbeth Olofsson är vidtalade att bli justerare och har tagit på sig den uppgiften. Därmed lever vi upp till att lagar och regler följs.

 

Vi i styrelsen vill ha en levande och aktiv förening och ser fram emot många insända svar. Det är viktigt att vi får in svar från medlemmar så att det inte bara är styrelsen som tar besluten.

 


I juni 2021 planerar vi att genomföra den uppskjutna kursen ”Vad kan man väva i en dragvävstol” med Kerstin Lovallius som kursledare. Det finns många andra tekniker än damast t.ex. lampas, pseudodamast, opphämta, taqueté osv. Kursen genomförs på distans med förslagsvis två träffar.  Den första i juni och den andra förslagsvis i oktober. Vid första tillfället blir det teoretisk genomgång av olika tekniker och vi får se prover på teknikerna. Vid andra träffen kommer vi med våra provvävar vi har gjort hemma och delar med oss och utbyter erfarenheter. Mer information i senare utskick. Några platser finns fortfarande kvar.

 

Vi ska också planera för den framflyttade vävmässan i Halmstad. Det är nu rätt tid att planera och påbörja något inspirerande att visa upp i vår stora monter, hela 21 kvm. Det kan rymmas mycket i denna monter. Vi har inget speciellt tema så det är bara att låta fantasin flöda. Mönster, materiel, bindning osv, det finns många variabler att laborera med.

 

Ha en bra höst och var fortsatt rädda om er, så ses vi under det kommande året.

Inger Andersson