ÅRSMÖTEN

ÅRSMÖTEN

Föreningen har sina årsmöten i september. I samband med dessa möten, som förläggs på olika platser runt om i landet, arrangeras studiebesök på intressanta ställen. Dessa besök resulterar i en reserapport. 

Årsmöten, protokoll och övriga handlingar

2011  Rapport från årsmötet,   Verksamhetsberättelse 2010-2011

2012   Protokoll 2012,   Verksamhetsberättelse 2011-2012,   Årsmötesrapport 2012

2013   Protokoll 2013,   Verksamhetsberättelse 2012-2013,   Årsmötesrapport 2013

2014   Protokoll 2014,   Verksamhetsberättelse 2013-2014,   Årsmötesrapport 2014

2015   Protokoll 2015,   Verksamhetsberättelse 2014-2015,   Årsmötesrapport 2015

2016   Protokoll 2016,   Verksamhetsberättelse 2015-2016,   Årsmötesrapport 2016 lördag,   Årsmötesrapport 2016 söndag

2017   Protokoll 2017,   Verksamhetsberättelse 2016-2017,   Årsmötesrapport 2017

2018   Protokoll 2018,   Verksamhetsberättelse 2017-2018,   Årsmötesrapport 2018

2020 Årsmöte 2020, Protokoll sid 1, Protokoll sid 2, Protokoll sid 3

2022 Årsmöte 2022. Protokoll

2023 Årsmöte 2023 Rapport