ÅRSMÖTEN

ÅRSMÖTEN

Föreningen har sina årsmöten i september. I samband med dessa möten, som förläggs på olika platser runt om i landet, arrangeras studiebesök på intressanta ställen. Dessa besök resulterar i en reserapport. 


Årsmöten, protokoll och övriga handlingar


2011   Rapport från årsmötet,   Verksamhetsberättelse 2010-2011


2012   Protokoll 2012,   Verksamhetsberättelse 2011-2012,   Årsmötesrapport 2012


2013   Protokoll 2013,   Verksamhetsberättelse 2012-2013,   Årsmötesrapport 2013


2014   Protokoll 2014,   Verksamhetsberättelse 2013-2014,   Årsmötesrapport 2014


2015   Protokoll 2015,   Verksamhetsberättelse 2014-2015,   Årsmötesrapport 2015


2016   Protokoll 2016,   Verksamhetsberättelse 2015-2016,   Årsmötesrapport 2016 lördag,   Årsmötesrapport 2016 söndag

202

2017   Protokoll 2017,   Verksamhetsberättelse 2016-2017,   Årsmötesrapport 2017


2018   Protokoll 2018,   Verksamhetsberättelse 2017-2018,   Årsmötesrapport 2018


2020 Årsmöte 2020, Protokoll sid 1, Protokoll sid 2, Protokoll sid 3


2022 Årsmöte 2022. Protokoll


Föreningen Dragsnörena

c/o Anita Sandgren

Tågarpsvägen 58, 261 76 Asmundtorp

anita58.as@gmail.com   070-688 19 06

Org.nr 83 88 00-9030


Email dragsnorena@gmail.com

All rights reserved